Προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Μονεμβασιάς

Δεκαοκτώ άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Μονεμβασιάς για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για προσλήψεις...
Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Μονεμβασιάς
Δεκαοκτώ άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Μονεμβασιάς για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις παρακάτω ειδικότητες:
• Τρείς θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 4μηνης διάρκειας
• Πέντε θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 5μηνης διάρκειας
• Μία θέση ΔΕ Οδηγών Φορτηγών, 4μηνης διάρκειας
• Εννέα θέσεις ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας, 4μηνης διάρκειας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 6 Ιουνίου, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο τμήμα προσωπικού του δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti