Ξεκινάει νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 12.000 προσλήψεις ανέργων

Εν αναμονή της τελικής υπογραφής ΥΠΑΝ
Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ξεκινάει νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 12.000 προσλήψεις ανέργων
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη δημοσιοποίηση της νέας πρόσκλησης-προκήρυξης του ΟΑΕΔ, που αφορά σε 12.000 προσλήψεις ανέργων στον ιδιωτικό τομέα, ηλικίας από 25 έως 66 ετών, με επιδότηση μισθού έως 450 ευρώ το μήνα.
Το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του νέου ΕΣΠΑ και γιʼ αυτό εκκρεμεί η υπογραφή του υναρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα προσδιορίζει επακριβώς τη χρηματοδότησή του. Να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έχει πάρει υπογραφές από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 12.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η συνολική δαπάνη, που αντιπροσωπεύει την επιδότηση μισθού για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 64.800.000 ευρώ, από τα οποία τα 20.000.000 ευρώ θα διατεθούν το 2014 και τα 44.800.000 ευρώ το 2015.
Η αμοιβή των ανέργων εφόσον πρόκειται για ανειδίκευτο προσωπικό θα ξεκινά από 586 ευρώ, εκ των οποίων τα 450 ευρώ είναι η επιδότηση που θα παίρνει η επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ.
Βασική προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να μην έχουν μειώσει (απολύσει) προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης τους.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου και πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ. Δε θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού (κλειδάριθμο) και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti