Πρόσληψη ενός φύλακα από το ΦΔ Πάρνωνα-Μουστού

Υποβολή αιτήσεων από 22/7 έως 1/8
Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2014 03:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πρόσληψη ενός φύλακα από το ΦΔ Πάρνωνα-Μουστού
Στην πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ θα προχωρήσει το αμέσως προσεχές διάστημα ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγρότοπου Μουστού(ΦΔΟΠΥΜ). Συγκεκριμένα, η θέση που έχει προκηρυχθεί απαιτεί κατοχή ειδικότητας με τα εξής χαρακτηριστικά: ΔΕ Φυλάκων-Ειδικών Δασικής Προστασίας Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης, ενώ τόπος απασχόλησης είναι το Λεωνίδιο Αρκαδίας. Η πρόσληψη -με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης)- πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού».
Όπως διευκρινίζεται, η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος που έχει οριστεί στις 31/12/2015, εφόσον η επίδοση του προσλαμβανόμενου κριθεί ικανοποιητική μετά τη λήξη του πρώτου έτους. Πληροφορίες αναφορικά με τις ειδικότητες, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τον ΦΔΟΠΥΜ, από το έντυπο ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ ΣΟΧ 2/2010 το οποίο διατίθεται από τα γραφεία του ΦΔΟΠΥΜ και την ιστοσελίδα του ΦΔΟΠΥΜ (www. fdparnonas.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΦΔ στη διεύθυνση:
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού, Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 001, υπ όψιν κου. Μπόγλη Αργύριου [τηλ. επικοινωνίας: 27550 22021 (εσ. 4).
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα Τρίτη 22 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 1  Αυγούστου, ενώ οι  υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www. fdparnonas.gr) και στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti