Με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους

Νέα δίκτυα ύδρευσης στο Δ. Μονεμβασίας
Πέμπτη, 08 Δεκέμβριος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους
Μέσω ΔΕΠΙΝ Πελοποννήσου θα χρηματοδοτηθεί το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Χάρακα και Λαμπόκαμπου-Πισταμάτων Δ. Μονεμβασίας, ύστερα από θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιφέρειας Πελοποννήσου, που υπέγραψε ο κ. Π. Τατούλης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 1.259.521,01 ευρώ.
Όσον αφορά στο έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Χάρακα», συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 560.000 ευρώ, σκοπός είναι η βελτίωση ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, η εξασφάλιση της δημόσιας Υγείας και η τροφοδοσία των κατοίκων με τις απαραίτητες παροχές νερού.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται αντικατάσταση του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του με νέο, συνολικού μήκους 3,945 μέτρων. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δικλείδες απομόνωσης κλάδων, αυξημένη αντοχή, μειωμένες πιθανότητες διαρροών και θέσεις τροφοδοσίας πυρόσβεσης. Παράλληλα, προβλέπεται επισκευή της υφιστάμενης δεξαμενής νερού 300 m3, με κατασκευή νέων εσωτερικών τοιχωμάτων και οροφής οπλισμένου, υδατοστεγανού μπετόν, η οποία θα τροφοδοτεί με νερό το νέο εσωτερικό δίκτυο του Χάρακα. Η επισκευή αφορά στο σύνολο της δεξαμενής, δημιουργείται μοναδικός και ενιαίος θάλαμος, όπου πλέον θα αποθηκεύεται μόνο νερό δικτύου/πηγής, καθώς η χρήση του βρόχινου, που συλλέγει η υφιστάμενη διαμόρφωση, τροποποιείται και αποκλείεται.
Αναφορικά με το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λαμπόκαμπου-Πισταμάτων», συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 699.521,01 ευρώ, ο σκοπός παραμένει ο ίδιος, ενώ η πράξη θα ολοκληρωθεί σε δύο υποέργα.
Συγκεκριμένα, στο 1ο υποέργο προβλέπεται αντικατάσταση των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των ανωτέρω οικισμών με νέα, συνολικού μήκους 4,922 μέτρων. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει δικλείδες απομόνωσης κλάδων, αυξημένη αντοχή, μειωμένες πιθανότητες διαρροών και θέσεις τροφοδοσίας πυρόσβεσης. Όσον αφορά το 2ο υποέργο, θα υλοποιηθεί επί μέρους υποέργο, που συνίσταται στην αμοιβή εξειδικευμένου υπαλλήλου επίβλεψης των εκσκαφών, σύμφωνα με την σχετική οδηγία της Ε΄ ΕΠΚΑ και απαιτείται για την υλοποίησης της πράξης.
Επανδρώνονται στην περιφέρεια
οι υπηρεσίες Τροχαίας
Παράλληλα, στο ΔΕΠΙΝ Πελοποννήσου εντάσσεται, ύστερα από θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελ/σου που υπέγραψε ο κ. Τατούλης, το έργο «Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Πελοποννήσου». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου και η δημόσια δαπάνη ανέρχονται στα 1.999.600 ευρώ.
Το προτεινόμενο έργο αφορά στην προμήθεια 22 οχημάτων τζιπ, 7 οχημάτων διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων, 21 αστυνομικών οχημάτων, όπως επίσης και 4 συσκευές ελέγχου ταχύτητας οχημάτων με φωτογραφικό υλικό και 14 φορητές συσκευές. Ακόμα, 21 δίκυκλες μοτοσυκλέτες υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, 50 πομποδέκτες αυτοκινήτων και 56 φορητούς πομποδέκτες, αλλά και 20 αλκοολόμετρα.ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα