32 προσλήψεις για πυροπροστασία στο Δήμο Αν. Μάνης

Μέχρι 27/6 η υποβολή αιτήσεων

Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2016 20:01 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
32 προσλήψεις για πυροπροστασία στο Δήμο Αν. Μάνης

Με στόχο την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προχωρά σε πρόσληψη συνολικά 32 ατόμων. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν δώδεκα οδηγοί αυτοκινήτου και είκοσι άτομα με ειδικότητα ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης Τ.Κ. 22200 Γύθειο Λακωνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη: κου Μπουνάκου  Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2733360357,2733360344).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 27/6 και ώρα 13:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti