Εννέα προσλήψεις εργατών από το Δ. Ευρώτα

Για απασχόληση το μήνα Ιούλιο

Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2016 18:49 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εννέα προσλήψεις εργατών από το Δ. Ευρώτα

Σε πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού εννέα ατόμων για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα (Ιούλιο 2016), θα προχωρήσει ο Δήμος Ευρώτα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις αφορούν την ειδικότητα ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την οποία δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997), ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ: 27353 60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βασίλειος Σταθάκος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti