Θέσεις με απόσπαση προκήρυξε το Επιμελητήριο Λακωνίας

Διετής η διάρκεια

Παρασκευή, 05 Αύγουστος 2016 17:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Θέσεις με απόσπαση προκήρυξε το Επιμελητήριο Λακωνίας

Το Επιμελητήριο Λακωνίας, στο πλαίσιο της επαρκούς λειτουργίας του, προκήρυξε θέσεις με απόσπαση υπαλλήλων από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, τα Επιμελητήρια της χώρας και γενικά από τους φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι θέσεις που διατίθενται για πλήρωση είναι οι εξής:
 - Μία  θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (προϋπηρεσία σε οικονομική υπηρεσία και πολλή καλή γνώση αγγλικής γλώσσας) ή μία θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (προϋπηρεσία σε οικονομική υπηρεσία και πολλή καλή γνώση αγγλικής γλώσσας). Η επιλογή θα γίνει με προτεραιότητα στον κλάδο ΠΕ.
  - Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Χειριστών Η/Υ (απαιτείται πιστοποιημένη ικανότητα χειρισμού Η/Υ).

Οι αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με  το άρθρο 68 του Ν 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ́/09-02-2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ύστερα από γνώμη και κρίση των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας και της εμπειρίας τους. Η δαπάνη μισθοδοσίας του αποσπασμένου προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου  Λακωνίας,  στον  οποίο έχει  καταγραφεί  και  εγκριθεί το  ανάλογο κονδύλι.
 
Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti