Τέσσερις θέσεις εργασίας στο Δήμο Αν. Μάνης

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2016 13:59 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τέσσερις θέσεις εργασίας στο Δήμο Αν. Μάνης

Την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοίνωσε το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης». Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη   διεύθυνση: ΝΠΔΔ   «Οργανισμός   Κοινωνικής   Προστασίας   και Αλληλεγγύης,   Παιδείας   και   Αθλητισμού   Δήμου   Ανατολικής   Μάνης», Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, Τ.Κ. 23200, υπόψιν κας Μπερτζελέτου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2733360344).

Δείτε όλη την προκήρυξη πατώντας εδώ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti