20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης

Έως 10/10 η υποβολή αιτήσεων

Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2016 14:23 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 20 ατόμων, για απασχόληση έως πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο για το μήνα Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάρτης. Σκοπός είναι να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες του δήμου (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και βοτανίσματα).

Η ειδικότητα, βάσει της οποίας θα γίνουν οι προσλήψεις, είναι ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την οποία δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.
Γενικά προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης: 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (οδός Ευαγγελιστρίας 85 – 87), από 4 Οκτωβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti