Εργάτες γενικών καθηκόντων αναζητά ο Δήμος Ευρώτα

Δέκα θέσεις προκηρύχθηκαν

Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2016 13:42 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εργάτες γενικών καθηκόντων αναζητά ο Δήμος Ευρώτα

Εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα αναζητά ο Δήμος Ευρώτα, προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του.
 
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ευρώτα προκηρύσσει 10 θέσεις για εργάτες γενικών καθηκόντων, ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
 
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, το αργότερο έως 10 Οκτωβρίου, στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα τηλ: 27353-60035) και στον αρμόδιο για την παραλαβή υπάλληλο Σταθάκο Βασίλειο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.