16 θέσεις οδηγών-εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Υποβολή αιτήσεων από 18 έως 20/10

Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2016 15:39 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
16 θέσεις οδηγών-εργατών στο Δήμο Σπάρτης

Σε προσλήψεις εργατικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, θα προχωρήσει ο Δήμος Σπάρτης. Συγκεκριμένα, ο Δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τις 7 Μαρτίου 2017, συνολικά 16 ατόμων και ειδικότερα: 2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα - φορτωτή Β ομάδας Δ τάξης), 4 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, 10 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 85-87), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα . Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www. sparti.gov. gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87 , ΤΚ. 23100 Σπάρτη Λακωνίας, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, υπόψη κ. Πολύδωρου Αλεξάκη ή κ. Νικολέτας  Πλαγάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2731081866 εσωτ.117, 116). Η υποβολή πρέπει να γίνει σε προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου Σπάρτης, ήτοι από 18 Οκτωβρίου έως και 20 Οκτωβρίου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti