Δέκα θέσεις εργασίας στο Δ. Ευρώτα

Με ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2017 16:50 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Δέκα θέσεις εργασίας στο Δ. Ευρώτα

Σε πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του για το μήνα Ιανουάριο, θα προχωρήσει ο Δήμος Ευρώτα. Ειδικότερα, οι προσλήψεις αφορούν απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δέκα ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Για τη συγκεκριμένη ειδικότητα δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997), ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ: 27353-60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Σταθάκος Βασίλειος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti