Εννέα θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Δείτε ειδικότητες και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2017 16:57 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εννέα θέσεις εργασίας στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Σε προσλήψεις συνολικά εννέα ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων, προχωρά το Νοσοκομείο Σπάρτης. Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: α) Οκτώ θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης (διάρκειας 24 μηνών), β) Μία θέση εξάωρης απασχόλησης ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης (διάρκειας 24 μηνών).  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα εξής: 1) Απολυτήριος τίτλος ΥΕ (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 2.  Άδεια   εργασίας  Α΄  κατηγορίας   (Ν.3707/08 τ.Α΄) που  εκδίδεται  από  την  Αστυ/κή Δ/νση του Νομού ή τη Δ/νση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του αιτούντος (σε ισχύ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (με υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Ν.Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ 23100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Κουμουτζή Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 - 93125).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει την Τρίτη 28/2 και ώρα 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti