20 θέσεις εργασίας στο Δ. Σπάρτης

Δείτε ειδικότητα και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Δευτέρα, 06 Μάρτιος 2017 16:00 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 θέσεις εργασίας στο Δ. Σπάρτης

Σε πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού 20 ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες (καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και βοτανίσματα), προχωρά ο Δ. Σπάρτης. Πρόκειται για απασχόληση έως πέντε ημερομισθία κατ’ άτομο, για το μήνα Μάρτιο, με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την οποία δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτων προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης: 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν, 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης (οδός Ευαγγελιστρίας 85 – 87), από τις 6 έως και 10 Μαρτίου 2017.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti