Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ευρώτα

Η ζητούμενη ειδικότητα και ο αριθμός προσληφθέντων

Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2017 17:42 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ευρώτα

Εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα, θα προσλάβει ο Δ. Ευρώτα, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 15 άτομα με ειδικότητα ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων, για την οποία δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Προθεσμία και τόπος
υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ: 27353-60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Σταθάκος Βασίλειος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία  5 ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti