Είκοσι προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης τον Απρίλιο

Μέχρι τη Δευτέρα η προθεσμία των αιτήσεων

Παρασκευή, 07 Απρίλιος 2017 15:58 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Είκοσι προσλήψεις εργατών στο Δήμο Σπάρτης τον Απρίλιο

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για τον μήνα Απρίλιο ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάρτης, προκειμένου  να καλυφθούν πρόσκαιρες  και  κατεπείγουσες ανάγκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρόσληψη είκοσι ατόμων, για απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, με αντικείμενο τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων πρασίνου,  παιδικών χαρών  και  βοτανίσματα.

Η ειδικότητα αφορά σε ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, χωρίς ειδικά τυπικά προσόντα. Ωστόσο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα πρόσληψης, τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

Προσόντα πρόσληψης:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, είναι:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας  85-87, έως και 10 Απριλίου 2017.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti