Εννέα προσλήψεις φυλάκων στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Δείτε τις λεπτομέρειες και τις προθεσμίες

Πέμπτη, 18 Μάιος 2017 12:45 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εννέα προσλήψεις φυλάκων στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - ΝΜ Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν: 8 άτομα με ειδικότητα ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης για πλήρη απασχόληση και διάρκεια σύμβασης 24 μήνες. Επίσης, θα προσληφθεί ένα άτομο (6ωρης απασχόλησης) με ειδικότητα ΥΕ Υπηρεσιών Φύλαξης, με διάρκεια σύμβασης 24 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη Τ.Κ 23100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Κουμουτζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 - 93125). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 18/9 και ολοκληρώνεται την  Δευτέρα 29/5 και ώρα 2:00 μμ.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti