Τρεις θέσεις εργασίας στην ΕΦΑΛΑΚ

Στον τομέα καθαριότητας

Πέμπτη, 19 Ιούλιος 2018 06:02 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τρεις θέσεις εργασίας στην ΕΦΑΛΑΚ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Ιουλίου και για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στον τομέα καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, Αγησιλάου 59, 23100 Σπάρτη, απευθύνοντάς την, στην Γραμματεία της ΕΦ.Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2731025363 και 2731028503.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti