Μερίδιο 3% του Τουρισμού στην Πελοπόννησο

Από τα συνολικά 34,83 εκ. επισκεπτών μόλις 886 χιλ. στην Περιφέρεια το 2018 - Άνοδο στις εισπράξεις έδειξε η «ακτινογραφία» του ΙΝΣΕΤΕ

Σάββατο, 15 Φεβρουάριος 2020 08:29 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μερίδιο 3% του Τουρισμού στην Πελοπόννησο

Την πρώτη έκδοση των ετήσιων εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού των 13 περιφερειών της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα τo Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

 Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, οι εκθέσεις «ακτινογραφούν» με λεπτομερή στοιχεία -επικαιροποιημένα έως και το 2018- τον τουριστικό τομέα κάθε περιφέρειας και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις περιφέρειες και τους δήμους, καθώς και την κεντρική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

 Όπως αναφέρει το ΙΝΣΕΤΕ, «οι 13 εκθέσεις, αποτυπώνοντας τα ιδιαίτερα τουριστικά χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας, υποστηρίζουν και ενισχύουν τη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, κατάλληλα προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους περιφερειών, που με τη σειρά της θα επιτρέψει να διαχυθούν ωφέλειες και σε περιοχές που σήμερα δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες».

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν δεδομένα για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας, τους τουριστικούς της πόρους, το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης, τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, πληρότητα κλπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση, την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τις τουριστικές υποδομές, τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων καθώς και τις προβλέψεις του εκάστοτε Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου στον τουρισμό, όπου αυτό έχει θεσμοθετηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.). Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018). Επίσης, η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ. Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε επτά περιφέρειες, ενώ  παρουσίασε μείωση σε έξι περιφέρειες.  

Εξάλλου, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 62% (από 12,8 εκατ. σε 20,8 εκατ.).
Ειδικότερα, ανά περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Κεντρικής Μακεδονίας  
Επισκέψεις: +22%, από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.
Εισπράξεις: +35%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +10% από 264 ευρώ σε 291 ευρώ

- Νοτίου Αιγαίου
Επισκέψεις: +27%, από 5,2 εκατ. σε 6,6 εκατ.
Εισπράξεις: +41%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +11% από 600 ευρώ σε 666 ευρώ

- Αττικής
Επισκέψεις: +25%, από 4,5 εκατ. σε 5,7 εκατ.
Eισπράξεις: +31%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +5% από 382 ευρώ σε 401 ευρώ

- Κρήτης
Επισκέψεις: +15%, από 4,5 εκατ. σε 5,2 εκατ.
Eισπράξεις: +1%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ

- Ιονίων Νήσων
Επισκέψεις: +29%, από 2,5 εκατ. σε 3,2 εκατ.
Eισπράξεις: +12%, από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ

- Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Επισκέψεις: +42%, από 1,4 εκατ. σε 1,9 εκατ.
Eισπράξεις: +12%, από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -21% από 212 ευρώ σε 167 ευρώ

- Πελοποννήσου
Επισκέψεις: +5%, από 843 χιλ. σε 886 χιλ.
Eισπράξεις: +28%, από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +22% από 384 ευρώ σε 469 ευρώ

- Ηπείρου
Επισκέψεις: +15%, από 717 χιλ. σε 823 χιλ.
Eισπράξεις: +2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -11% από 304 ευρώ σε 270 ευρώ

- Δυτικής Ελλάδας
Επισκέψεις: +36%, από 513 χιλ. σε 699 χιλ.
Eισπράξεις: +46%, από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +7% από 283 ευρώ σε 303 ευρώ

- Στερεάς Ελλάδας
Επισκέψεις: +34%, από 409 χιλ. σε 549 χιλ.
Eισπράξεις: +65%, από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +23% από 287 ευρώ σε 353 ευρώ

- Βορείου Αιγαίου
Επισκέψεις: +19%, από 328 χιλ. σε 389 χιλ.
Eισπράξεις: +26%, από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: +6% από 399 ευρώ σε 422 ευρώ

- Δυτικής Μακεδονίας
Επισκέψεις: +6%, από 330 χιλ. σε 349 χιλ.
Eισπράξεις: -11%, από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -15% από 205 ευρώ σε 174 ευρώ

- Θεσσαλίας
Επισκέψεις: -6%, από 714 χιλ. σε 675 χιλ.
Eισπράξεις: -10%, από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ
Μέση δαπάνη: -5% από 422 ευρώ σε 401 ευρώ

Έβδομη η Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2016 (από 843 χιλ. σε 886 χιλ.). Η συγκεκριμένη επίδοση κατατάσσει την Πελοπόννησο στην έβδομη θέση στο σύνολο των 13 περιφερειών.

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Γερμανίας (+34%, από 82 χιλ. το 2016 σε 110 χιλ. το 2018), των ΗΠΑ (+25%, από 80 χιλ. σε 100 χιλ.) και της Γαλλίας (+41%, από 59 χιλ. σε 83 χιλ. ) να καταγράφουν αύξηση και τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-28%, από 91 χιλ. σε 66 χιλ.) και των λοιπών (-1%, από 531 χιλ. σε 527 χιλ.) μείωση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 3% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας  αύξηση κατά 28% σε σύγκριση με το 2016 (από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ).

Την περίοδο 2013 – 2018, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 119% (από 58 χιλ. σε 127 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 1% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 22% (από 735 χιλ. σε 895 χιλ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 25% (από 11 χιλ. το 2013 σε 14 χιλ. το 2018), ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 11% (από 4 χιλ.  σε 4 χιλ.).

Συγκριτικά στοιχεία
Πρωταθλήτρια στις επισκέψεις το 2018 στην Ελλάδα αναδείχθηκε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντιπροσωπεύοντας το 22%.
Ακολουθούν:
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (19% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Αττικής (16% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Κρήτης (15% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (9% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης (6% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου (3% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Ηπείρου (2% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (2% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (1% των επισκέψεων)
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (1% των επισκέψεων)

Grafima 1

Grafima 2

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti