19 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 10:01 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
19 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Την πρόσληψη 19 υπαλλήλων με 12μηνη σύμβαση εργασίας προωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασης.

Ειδικότερα θα προσληφθούν: 1 άτομο με ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων, 1 άτομο με ειδικότητα  ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, 9 άτομα με ειδικότητα ΥΕ Τραπεζοκόμων και 8 άτομα με ειδικότητα ΥΕ Πλύντες Ιματισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 21 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, Τ.Κ. 23100, Σπάρτη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Κουμουτζή Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 27310-93125).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο Νοσοκομείο Σπάρτης στην ανωτέρω  διεύθυνση, β) στο  δικτυακό  τόπο  του  ΑΣΕΠ  (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του "Λακωνικού Τύπου", της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 20 και πλέον ετών