Ενίσχυση έως 70% για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου

Στόχος η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας

Σάββατο, 25 Ιούλιος 2020 08:47 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ενίσχυση έως 70% για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου

Προκηρύχθηκε, με υπογραφή του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, η δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνίας, τα οποία θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν.

Μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεών αναμένεται να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας, καθώς και η αύξηση της απασχόλησης στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, ανέρχεται σε 3.750.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3 εκ. αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων. Τα σχέδια που ενισχύονται είναι συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 10.000€ έως 60.000€, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες και θα γίνει με βάση τον Κανονισμό de-minimis.
Επίσης, για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο  δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και  δάνειο.  Το  δάνειο  που  θα  χρησιμοποιηθεί  είναι  δυνατόν  να  υποστηρίζεται  από  τα  χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Δικαιούχοι της δράσης
Δικαιούχοι που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ορίζονται πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, και ΚοινΣΕπ, που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμες κρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
- Κατηγορία Α’:  Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
- Κατηγορία Β’: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες
 Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:
 - Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, εξοπλισμός τεχνολογιών πληροφορικής, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδων, δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος
- Παροχή λοιπών υπηρεσιών προώθησης, ασφάλειας και υποστήριξης
- Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 23 Ιουλίου ως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 3:00μ.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση και την υποβολή προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις δίνονται α) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (αρμόδιο στέλεχος Ιωάννα Λαμπροπούλου, τηλ. 2713601380, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.eydpelop.gr), β) από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, (Μαιζώνος 122 & Γούναρη, 26222, Πάτρα, τηλ. 2610622711, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.diaxeiristiki.gr) και γ) από το Περιφερειακό γραφείο ΔΕΠ στο Επιμελητήριο Αργολίδας (Κορίνθου 23, Άργος, αρμόδια Δανάη Καρδαρά, τηλ: 2751067663, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος