Με ειδικό πρόγραμμα και για αγροτικές επιχειρήσεις

ανοίγει 2ος κύκλος αιτήσεων για εγγυημένα δάνεια

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος 2020 20:58 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Με ειδικό πρόγραμμα και για αγροτικές επιχειρήσεις

 

Ο 2ος κύκλος αιτήσεων ξεκινά αρχές Οκτωβρίου µε ξεχωριστό πρόγραμμα 220 εκατ. ευρώ για όσους διαθέτουν τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ και απασχολούν μέχρι 10 εργαζομένους («πολύ µικρές επιχειρήσεις») ώστε να διευκολυνθεί η ζήτηση που παρατηρήθηκε στον πρώτο κύκλο, αλλά τελικά δεν εξυπηρετήθηκε.

Σε αυτές συγκαταλέγονται πολλές αιτήσεις από τον πρωτογενή τομέα, καθώς προτιμήθηκαν από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κυρίως οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις µε υψηλούς τζίρους από άλλους τομείς της οικονομίας.

Σημειώνεται εδώ, πως το ύψος του δανείου μπορεί να φτάνει μέχρι το 25% του τζίρου που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις το 2019, οπότε το πρόγραμμα αυτό έρχεται να εξυπηρετήσει κυρίως αγροτικές εκμεταλλεύσεις εντάσεως κεφαλαίου όπως θερμοκηπιακές μονάδες, αγελαδοτρόφους και δενδροκαλλιεργητές.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα κρατική εγγύησης θα είναι ύψους 1 δισ. ευρώ και θα μοιραστεί κατά 700 εκατ. ευρώ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία μαζί µε την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 2,1 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία μαζί µε την τραπεζική μόχλευση θα δώσουν δάνεια 280 εκατ. ευρώ.

Ειδική πρόβλεψη θα υπάρξει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους, για τις οποίες θα διατεθούν μέσω ξεχωριστού προγράμματος 220 εκατ. ευρώ. Η κρατική εγγύηση μαζί µε την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια 400 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν µε ευνοϊκούς όρους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ύψος δανεισμού και αιτήσεις

Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα απορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, θα αντιστοιχεί:

-Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου µισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

-Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.