Νέες προσλήψεις παιδαγωγών στο Δήμο Ευρώτα

Έως 12 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Σάββατο, 09 Ιανουάριος 2021 12:25 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Νέες προσλήψεις παιδαγωγών στο Δήμο Ευρώτα

Την πρόσληψη 6 παιδαγωγών για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ευρώτα, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021, ανακοίνωσε η οικεία δημοτική αρχή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος. Για τη δήλωση συμμετοχής απαιτείται συμπλήρωση αίτησης του φορέα, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Δεκτή γίνεται και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή. Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» και θα υποβάλλονται στα γραφεία της Κ.∆.Ε.∆.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» στο ∆ημαρχείο Βλαχιώτη, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν, οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους θα απορρίπτεται. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία επτά ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στο διαδίκτυο, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει αρχίσει από την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021 και θα διαρκεί ως και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πρόγραμμα «∆ιαύγεια» μαζί με την αίτηση ή από το site του Δήμου Ευρώτα. (www.eurota.gr).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti