«E-λιανικό» η νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Επιδότηση 100% για τη δημιουργία  e-shop - Ποιοι οι δικαιούχοι και τι επιδοτεί

Τετάρτη, 20 Ιανουάριος 2021 09:52 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«E-λιανικό» η νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της πολυαναμενόμενης δράσης «e-λιανικό», συνολικού προϋπολογισμού 80.000.000 ευρώ.

Η δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης αφορά το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη των 80 εκατομμυρίων, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που:
- Δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού).
- Διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας.
- Έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών), την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν από την υποβολή της αίτησης, τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών (mobile responsive), θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, σε κάθε επιχείρηση  θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό και υπηρεσίες), με σκοπό την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
  Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης έχουν ως ακολούθως:
- Eξυπηρετητές-διακομιστές (server). Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop-laptop).
- Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, barcode readers, εκτυπωτές κ.λπ.)
- Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.
- Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει ξεκινήσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης. Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση. Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο αυτό δεν θα εφαρμοστεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η πρόσκληση της δράσης θα περιλαμβάνει τις ακριβείς πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα  του ΕΣΠΑ (http://www.espa.gr) και του ΕΠΑΝΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr).

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή προτάσεων τουλάχιστον για τριάντα ημέρες.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia