Θετική η Κομισιόν στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της Πελοποννήσου

φυσικό αέριο και σιδηρόδρομος στο αναθεωρημένο πρόγραμμα

Τετάρτη, 20 Ιανουάριος 2021 08:27 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Θετική η Κομισιόν στην πρόταση αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της Πελοποννήσου

Οι εργώδεις προσπάθειες του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, των συνεργατών του και των υπηρεσιών της Περιφέρειας κατέστησαν δυνατό να εξασφαλιστεί, όπως προκύπτει, η σύμφωνη γνώµη των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επίσηµη υποβολή της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ Πελοπόννησος, η οποία περιλαµβάνει το δίκτυο του δημόσιου φορέα φυσικού αερίου στις µεγάλες πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τη βελτίωση - εκσυγχρονισμό της σιδηροδροµικής γραμμής Κόρινθος – Αργος – Ναύπλιο.

Με την επίσηµη υποβολή της πρότασης αναθεώρησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα ξεκινήσει τις ενέργειες για την ένταξη στο Πρόγραμμα αυτών των σηµαντικών έργων για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα εξελίσσονται οι τυπικές διαδικασίες έγκρισης της αναθεώρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ικανοποιημένος από την διαφαινόμενη εξέλιξη δήλωσε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, ο οποίος εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Κάρστεν Ράσμουσεν, επικεφαλής του τμήματος Ελλάδος – Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέλη της εν λόγω Διεύθυνσης της Ε.Ε.