Ο Δήμος Σπάρτης αναζητά ακίνητο για να στεγάσει το ΚΕΠ Σπάρτης

Τετάρτη, 20 Ιανουάριος 2021 14:08 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Ο Δήμος Σπάρτης αναζητά ακίνητο για να στεγάσει το ΚΕΠ Σπάρτης

Εκτίθεται σε  δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης, ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕΠ Σπάρτης. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική. 

Το ακίνητο πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια: 1) Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Σπάρτης και όσο το δυνατό πιο κοντά στην κεντρική πλατεία, 2) να είναι ισόγειο και να έχει προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), 3) να είναι τουλάχιστον από 99 έως  160 τμ  (ωφέλιμη επιφάνεια, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν υπόγειο), με πρόσοψη σε κεντρική οδό, 4) να διασφαλίζεται η νομιμότητα του προσφερόμενου κτιρίου από πλευράς πολεοδομικών διατάξεων. Η ασφαλής χρήση του ακινήτου από πλευράς στατικότητας και εγκαταστάσεων κτιρίου, εξασφαλίζονται κατά τεκμήριο με την οικοδομική άδεια. 5) Να επιτρέπεται η άμεση χρήση του κτιρίου ως Κ.Ε.Π., διαφορετικά να δεσμευτεί ο ιδιοκτήτης, εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, για τη μετατροπή της οικοδομικής άδειας του σε χώρους γραφείου, αν η χρήση είναι διαφορετική από την επιθυμητή, και να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση να προβεί με δαπάνες του στις διαμορφώσεις που θα υποδείξει ο Δήμος. 6) Να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ) και υγιεινής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 7) να προσφέρει δυνατότητες διαρρύθμισης, π.χ. παρεμβάσεις με κινητά, μεταφερόμενα χωρίσματα, κατάλληλης για την λειτουργικότητα των υπηρεσιών που θα εγκατασταθούν, καθώς και να υπάρχει δομημένη καλωδίωση (για  εγκατάσταση των αναγκαίων δικτύων μηχανοργάνωσης, επικοινωνίας, syzefxis κ.λ.π.). 8) Να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου εντός 15 ημερών από την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού. Ως προς την θέρμανση και ψύξη, το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδομή (ηλεκτρική παροχή, δίκτυο σωληνώσεων κ.λ.π. ) ή σταθερή εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης ή χωριστή υποδομή για εγκατάσταση κλιματισμού.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία, υπόψη του Τμήματος Εσόδων και  Περιουσίας, μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου.

Τα δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας καθώς και πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, τις ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.00-14.00 και στο τηλέφωνο 2731361102.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia