Θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Άσυλο Ανιάτων Σπάρτης

Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2021 13:21 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Άσυλο Ανιάτων Σπάρτης

Το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Παντελεήμων», προτίθεται να προβεί στην κάλυψη 3 θέσεων ειδικότητας Νοσηλευτικού προσωπικού με προτίμηση στους αποφοίτους ΠΕ και ΤΕ.

Κατόπιν αυτού, καλεί τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά του βιογραφικού αυτών. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν από την διοίκηση του Ιδρύματος και θα επακολουθήσει η επιλογή των ενδιαφερομένων.