«Επανεκκίνηση Εστίασης»: Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις

Τρίτη, 03 Αύγουστος 2021 10:30 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
«Επανεκκίνηση Εστίασης»: Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις

Νέα αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης» του ΕΠΑνΕΚ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης της Δράσης, οι επιχειρήσεις των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής τους απόφασης, να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους.

Ας σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, δύνανται εναλλακτικά είτε να υποβάλλουν νέα αίτηση ή να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του αυτοματοποιημένου, μέσω ΠΣΚΕ, μηνύματος προς τη δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
- 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
- 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
- 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης
- 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών

Από τη δράση επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση και θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης, που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019.
 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti