Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σε εφαρμογή θέτει ο ΟΑΕΔ πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διάθεση θέσεων εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, την χρονική περίοδο από...
Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Σε εφαρμογή θέτει ο ΟΑΕΔ πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διάθεση θέσεων εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, την χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 28η  Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους
 
Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων, που θα συνεχίσουν την λειτουργία τους την περίοδο αυτή, θα είναι ισόποση με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που δικαιούται ο κάθε απασχολούμενος ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέρα απασχόλησής του στο διάστημα αυτό. Το ανώτερο όριο είναι 25 ημέρες απασχόλησης ανά μήνα, μέχρι 100 ημέρες συνολικά.
 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και όσες επιχειρήσεις λειτουργήσουν για μικρότερο διάστημα από τους τέσσερεις μήνες, με επιχορήγηση ανάλογη για κάθε ξενοδοχοϋπάλληλο.
 
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της περιοχής τους μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου.
 
Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εκτός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, λειτουργούν με άδεια του ΕΟΤ και είναι εποχικές (διέκοψαν δηλαδή τις εργασίες τους κατά την προηγούμενη πενταετία: 2005-2009) τουλάχιστον για δύο έτη, την περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός αν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδο ή είναι νέες (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά) οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2009) πριν από τη 10η Νοεμβρίου. Σημειώνεται, ότι επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2009 και μετά, δεν επιχορηγούνται.
  
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στη διεύθυνση www.oaed.gr.
 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti