ΕΝΑΕ: Ψευδεπίγραφη η Καλλικράτεια αποκέντρωση

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 15 Μαρτίου  το ΔΣ της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος με θέματα ημερησίας διάταξης: 1.Έγκριση Πρακτικών 21/1/2010 και...
Τετάρτη, 17 Μάρτιος 2010 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΝΑΕ: Ψευδεπίγραφη η Καλλικράτεια αποκέντρωση

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 15 Μαρτίου  το ΔΣ της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος με θέματα ημερησίας διάταξης:
1.Έγκριση Πρακτικών 21/1/2010 και 4/2/2010
2.Ενημέρωση – Αποτελέσματα εκθέσεων οικονομικής διαχείρισης που συντάχθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2009.
3.Συζήτηση και υποβολή προτάσεων επί του σχεδίου νόμου «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις»
4.Ενημέρωση για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
5.Διάφορα
Αναφορικά με το σχέδιο νόμου για τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος έκανε την ακόλουθη παρατήρηση:
«Στο κείμενο του νομοσχεδίου διαβούλευσης, που αναρτήθηκε σε διαδικτυακή διαβούλευση (www.opengov.gr/ypoian), αν και επαγγέλλεται, με την Αιτιολογική Έκθεση (επί της αρχής), μεταξύ άλλων, ότι η «…η Κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευσή της να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων… », καθώς και ότι «… περιορίζεται η εμπλοκή των κεντρικών φορέων κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ, καταργείται ο μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενος συντονισμός, δηλαδή η διατύπωση γνώμης από τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία για επί μέρους πράξεις, και ακυρώνεται ο συγκεντρωτισμός και οι εμπλοκές στην εφαρμογή των προγραμμάτων… », τα πάντα εξανεμίζονται μετά από μια προσεκτική ανάγνωση του κειμένου του νομοσχεδίου.
- Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, η σχεδιαζόμενη από το πρόγραμμα «Καλλικράτης», δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση είναι παντελώς απούσα, από οποιαδήποτε διάταξη του νομοσχεδίου που αφορά το σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Τόσο ο καθετοποιημένος συγκεντρωτισμός όσο και έλλειψη δημοκρατικού προγραμματισμού κυριαρχούν.
- Στις οριζόμενες από το νομοσχέδιο Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης και στις Διαχειριστικές Αρχές η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση απουσιάζει προκλητικά. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και τα πολλά εμπλεκόμενα -κρατικά- όργανα δεν καταργούνται, απλώς καθορίζονται αποκλειστικές προθεσμίες.
- Το έλλειμμα εκπροσώπησης της ΕΝΑΕ και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στα διάφορα όργανα κορυφώνεται, αφού καταργούνται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφέρειας στους οποίους συμμετείχαν και δύο εκπρόσωποι της ΕΝΑΕ (άρθρο 10 παρ. 19 του Ν/Σ), ενώ παράλληλα καταργείται η ΝΟΜΟΣ ΑΕ (άρθρο 10 παρ. 21 του Ν/Σ) σε αντίθεση με τη ΔΗΜΟΣ ΑΕ που παραμένει σε ισχύ.
- ‘Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συντάκτης του Ν/Σ στην αιτιολογική έκθεση: «… καταργούνται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφέρειας (ΑΟΠ) Α.Ε. και η ανώνυμη εταιρεία ΝΟΜΟΣ Α.Ε. και ματαιώνεται… η σύσταση φορέων… με πρόσθετο κόστος λειτουργίας και άσκοπη εμπλοκή στην εφαρμογή των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ... ».
- Η με κατηγορηματικό και ανεπιφύλακτο τρόπο διακηρυκτική σας υπόσχεση -μέσω του «Καλλικράτη» και ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου- περί διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, μετατρέπεται, με περισσή ομολογουμένως ευκολία, σε «άσκοπη εμπλοκή» (!!!).
- Ματαίως αναζητούμε, στο Ν/Σ, το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- Με μια αμφίβολης συνταγματικότητας εξουσιοδότηση – λόγω εύρους αυτής – στο άρθρο 3 παράγρ. 2 του Ν/Σ, η εφαρμογή του νόμου παραπέμπεται στην ΚΥΑ (Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών) που θα εκδοθεί, με την οποία και θα καθοριστούν τα όργανα, τα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που απαιτείται, για την καταβολή στους δικαιούχους της χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών [επιχορηγήσεων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 και του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 396/2009 και 397/2009].
- Συνεπώς, η διακηρυσσόμενη με το Ν/Σ αποκέντρωση, είναι ψευδεπίγραφη, καθότι πρόκειται στην ουσία για μια κατανομή της αρμοδιότητας διαχείρισης των πόρων ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις σημερινές Περιφέρειες (αποκεντρωμένες Κρατικές δομές) και στα λοιπά υπουργεία. Εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί και εφαρμοστεί στην κατατεθείσα του μορφή, είναι μαθηματικά βέβαιο, ότι η χώρα μας δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα προόδου».
Εξάλλου, ομόφωνα το ΔΣ της ΕΝΑΕ αποφάσισε να δώσει 50.000 ευρώ στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου ως οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των πρόσφατων φυσικών καταστροφών που υπέστη.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα