Άδεια περιπτέρου στο Δήμο Βοιών

Στη διαδικασία χορήγησης μιας άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη Νεάπολη Δήμου Βοιών προχωρά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας λόγω θανάτου της κατόχου...
Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2010 02:00 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Στη διαδικασία χορήγησης μιας άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη Νεάπολη Δήμου Βοιών προχωρά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας λόγω θανάτου της κατόχου της Καλλιόπης Δουμάνη χήρας Γεωργίου.
Σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ανάπηροι-θύματα από επιχειρήσεις Κύπρου, πολέμου, εθνικής αντίστασης, ειρηνικής περιόδου, δημοκρατικού στρατού, άμαχου πληθυσμού, καθώς και ανάπηροι αντιδικτατορικού αγώνα.
Εκτός από την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου στο Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της ΝΑ (Διοικητήριο) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 - Αντίγραφο απόφασης κανονισμού πολεμικής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 - Απόκομμα της επιταγής πληρωμής της πολεμικής σύνταξης του τελευταίου μήνα.
 - Βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενοι κατοικεί στον ανώτερο δήμο (τοπικό διαμέρισμα) την τελευταία 5ετία. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100%. Εφόσον σε τοπικό ή κοινοτικό διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή δικαιούχοι από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών τοπικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του νομού.
 - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν υπηρετεί με καμιά σχέση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό κοινής ωφέλειας ή λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σε αυτά, δεν έχει εκτός από την πολεμική σύνταξη και το από ιδιοκατοίκηση εισόδημά του, μηνιαία έσοδα που υπερβαίνουν το όριο απαλλαγής των εισοδημάτων εκ μισθωτών υπηρεσιών από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί λόγω υπαιτιότητάς του με ανάκληση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου κατά την τελευταία τριετία.
 - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο.
 - Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας τρέχοντος έτους (εφόσον υποβάλλεται φορολογική δήλωση).
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 27310 93800, εσωτ. 1235
  

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα